Namn: Jan - Olov Säll
Ort: Skellefteå
E - mail

 
 
Sparta 198cc : 1957

 
Scepel 250cc : 1952

Svenska armén


 
 Till medlemmar !