§ 1: Kraven på motorcyklarna är dom skall vara
tillverkade FÖRE 1984, med vissa undantag
för yngre Mc typ Enfield.
 
 
§ 2: Allt arbete skall vara helt ideellt.
 
 
§ 3: Om Mc eller förare anses olämplig kan denne uteslutas ur gemenskapen.
 
 
§ 4: Vi förutsätter att förare har körkort och att Mc:n är godkänd.