Hej !
 
Vi är ett antal män i varierande ålder som gillar
 
att åka med gamla motorcyklar och pyssla om dessa.
 
Vår förening har ingen styrelse och en massa
 
stadgar, och det har fungerat bra, men några regler
 
har vi. någon medlemsavgift har vi inte heller,
 
men däremot en liten serviceavgift på 40 kr som
 
går till telefon, frimärken, kopiering o.s.v.