Hoj !
  
Så här började det, i början på sommaren 2002 började vi några grabbar att fundera på om det fanns något intresse att ordna några träffar under sommaren för oss som åker med gamla motorcyklar.  Vi som funderade var Lennart Westberg, Rolf  Marklund, Torgny Tjärnlund och Christian Bardheim.  Beslut togs vi tog fram ett antal lappar och satte upp dessa runt staan. Målet var att vi träffas på Måndagar jämna veckor under hela sommaren, med start från Bonnstan. Dagen kom, och vi ställde oss frågan kommer det fler än vi (4), döm om vår förvåning det kom (13) stycken ekipage, det trodde vi inte. När sommaren var över hade det varit (29) olika deltagare vilket var en liten överraskning för oss, och då kom frågan ska vi köra även nästa sommar, svaret kom snabbt, det är klart att det ska köras även då men VARJE vecka. Det har nu gått flera år och tillströmningen av nya deltagare har varit bra.